Īpašie piedāvājumi

Īpašie piedāvājumi

Pieaugušajiem un bērniem (ja neapmaksā NVD)

Bērniem

Ja pakalpojums netiek apmaksāts no Nacionāla Veselības Dienesta budžeta.

  • 10 % apmērā zobārstniecības terapijas pakalpojumiem bērniem līdz 17 gadu vecumam;
  • 10 eiro apmērā mutes dobuma higiēnas procedūrai bērnam ar piena sakodienu no pilnās cenas 49,50 eiro;
  • 10 eiro apmērā mutes dobuma higiēnas procedūra bērnam no 10 līdz 12 gadu vecumam ar maiņas sakodienu no pilnās cenas 66,00 eiro;
  • 10 eiro apmērā mutes dobuma higiēnas procedūra bērnam no 13 līdz 17 gadu vecumam ar pastāvīgo sakodienu no pilnās cenas 71,50 eiro.
Pieaugušajiem
  • 10 % apmērā zobārstniecības terapijas pakalpojumiem;
  • 7 % apmērā zobārstniecības protezēšanas pakalpojumiem;
  • 7 % apmērā zobārstniecības ortodontijas pakalpojumiem;
  • 10 % apmērā zobu implantoloģijai;
  • 20 eiro apmērā mutes dobuma higiēnas procedūrai pieaugušajiem no pilnās cenas 90 eiro.

Īpašs piedāvājums 3+ Goda Ģimenes kartes īpašniekiem Īpašs piedāvājums 3+ Goda Ģimenes kartes īpašniekiem